Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 สทศ.เล็งเผย ‘ข้อสอบ-เฉลย’ หลังสอบทุกครั้ง คาดเริ่มปี59 – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » สทศ.เล็งเผย ‘ข้อสอบ-เฉลย’ หลังสอบทุกครั้ง คาดเริ่มปี59

สทศ.เล็งเผย ‘ข้อสอบ-เฉลย’ หลังสอบทุกครั้ง คาดเริ่มปี59

16 กุมภาพันธ์ 2016
1026   0

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สทศ.ว่า จากการหารือ สทศ.ยอมรับว่าข้อสอบยากจริงและรับปากว่าจะทบทวนการออกข้อสอบเพื่อให้ผลสอบสะท้อนความจริงมากที่สุด รวมถึงตนยังให้สทศ.ไปดูรายละเอียดการออกข้อสอบที่ผ่านมาว่า มีปัญหาอะไรบ้าง ทำไมเด็กถึงได้คะแนนต่ำ ทั้งที่ตนมองว่าเด็กไทยไม่ใช่เด็กที่ไม่มีความรู้ เพื่อให้การจัดสอบในอนาคตมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น โรงเรียนสามารถนำผลประเมินต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ในอนาคต สทศ.จะนำผลการสอบวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการศึกษา โดยแบ่งเป็น ขนาดของโรงเรียน สังกัด จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้โรงเรียนได้ทราบ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้หลังสอบทุกครั้ง สทศ.จะนำข้อสอบและเฉลยคำตอบมาเปิดเผยเพื่อให้เด็กได้รู้คำตอบพร้อมเหตุผล ว่าคำตอบที่ถูกหรือผิดนั้นเป็นเพราะอะไร โดย สทศ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนมีนาคมนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว และว่า ตนยังมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)นำข้อสอบที่โรงเรียนต่างๆ ใช้สอบเด็ก อาทิ ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค เป็นต้น ส่งให้สทศ.เพื่อวิเคราะห์และบูรณาการการออกข้อสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามหลักสูตรและไม่ออกข้อสอบที่ยากเกินไป ขณะเดียวกันครูผู้สอน จะได้รู้ตัวด้วยว่าสามารถออกข้อสอบได้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนและตัวชี้วัดหรือไม่

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286