Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 ปี59หนังสือเรียนถึงเด็กทันเปิดเทอมแน่ – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » ปี59หนังสือเรียนถึงเด็กทันเปิดเทอมแน่

ปี59หนังสือเรียนถึงเด็กทันเปิดเทอมแน่

18 กุมภาพันธ์ 2016
1069   0

ปี59หนังสือเรียนถึงเด็กทันเปิดเทอมแน่ | เดลินิวส์
„“สุเทพ”ยังไม่รู้เรื่อง สพฐ.ทบทวนข้อความให้โรงเรียนสั่งซื้อหนังสือองค์การค้าฯก่อน ยืนยันทำตามระเบียบกฎหมาย มั่นใจปีนี้หนังสือถึงมือเด็กทันเปิดเทอม วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:34 น. วันนี้(17ก.พ.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)เปิดเผยว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.)กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย ได้รายงานการพิจารณาเรื่องสนับสนุนให้ซื้อหนังสือแบบเรียนขององค์การค้าฯเป็นอันดับแรก มายังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก.)ที่ขอให้สพร.พิจารณากรณีสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ของความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียน ซึ่งสพร.พิจารณาแล้วมีมติว่าเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการฟ้องร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นควรทบทวนและพิจารณาข้อความที่ว่า”ให้พิจารณาสนับสนุนต่อองค์การค้าฯเป็นอันดับแรก” อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้แจ้งเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนปี 2559 ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้วว่าให้ดำเนินการไปตามหนังสือคำสั่งของสพฐ.โดยยึดหลักการเดิมคือให้โรงเรียนพิจารณาซื้อหนังสือขององค์การค้าฯเป็นลำดับแรก และขอให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือให้เสร็จภายในวันที่ 1-21 มีนาคม 2559 แต่หากได้เห็นมติของสพร.ให้มีการทบทวนขอให้สนับสนุนซื้อหนังสือองค์การค้าฯเป็นลำดับแรกจะมาพิจารณากันอีกครั้ง เพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายของรมว.ศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการโดยไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขององค์การค้าฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่องค์การค้าฯพิมพ์เอง จำนวน 40 ล้านเล่ม และจ้างภายนอกพิมพ์ 12 ล้านเล่ม โดยส่วนที่องค์การค้าฯพิมพ์เอง ตนได้ให้นโยบายไปว่า จะต้องพิมพ์ให้แล้วเสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ และส่วนที่พิมพ์ภายนอกต้องแล้วเสร็จราวกลางเดือนมีนาคม นี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องส่งหนังสือให้ถึงมือนักเรียนทันเปิดภาคเรียน ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าหนังสือจะต้องถึงโรงเรียนภายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ “ขณะนี้ได้มีการวางแผนดำเนินงานทุกส่วนเพื่อที่จะให้การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียนปีนี้มีความสมบูรณ์และส่งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นนโยบายของพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าฯ ที่มาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง”ดร.สุเทพกล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/380291

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286