Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 คิดดีรึยังยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » คิดดีรึยังยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

คิดดีรึยังยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

23 กุมภาพันธ์ 2016
1069   0

วันนี้ (24 ก.พ.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ว่า หากมีการยกเลิกประกาศดังกล่าว หลังจากนี้มหาวิทยาลัยไทยจะไม่สามารถทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ เช่น แลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำหลักสูตรร่วม การเทียบวุฒิ การไปเรียนต่อ เป็นต้น เพราะจะไม่มีใครเชื่อถือในคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร อย่างไรก็ตามก่อนกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ออกมานั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้มีการทำวิจัยและหารือกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไม่ใช่กำหนดอะไรตามใจ และเกณฑ์ที่กำหนดก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือวิสัยที่มหาวิทยาลัยจะทำได้ เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ และเป็นระดับสากลที่ทั่วโลกปฏิบัติกัน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ

“เห็นด้วยว่าขณะนี้การเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์มีความสำคัญ และมีมากขึ้น โดยดิฉันได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วว่า ต้องยืดหยุ่นเรื่องการกำหนดคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในบางสาขา ซึ่ง สกอ. พยายามแก้จุดอ่อนเหล่านี้ให้ทันสมัยและเข้ากับเหตุการณ์ เราไม่เคยนิ่งนอนใจ อะไรที่เป็นจุดอ่อนเรายอมรับและแก้ไข เรื่องใดที่ดำเนินการล่าช้า เราก็ปรับให้เร็วขึ้น” เลขาธิการ กกอ. กล่าวและว่า ส่วนการกำหนดว่าต้องมีอาจารย์กี่คนจึงจะเปิดหลักสูตรได้นั้น ยังจำเป็นต้องกำหนดไว้ เพราะมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงบางแห่ง ยังเคยถูกร้องเรียนว่ามีอาจารย์ไม่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอ ดังนั้นหาก สกอ. ไม่กำหนดไว้ ทุกมหาวิทยาลัยแม้จะมีหรือไม่มีอาจารย์ก็เปิดสอนกันหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ระบบอุดมศึกษาก็จะพัง

ด้าน ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าวิตกมาก เพราะขนาดมีมาตรฐานยังเละขนาดนี้ จะยึดแค่ความรำคาญของมหาวิทยาลัยใหญ่มาเป็นที่ตั้งไม่ได้ มิฉะนั้นจะกระทบถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวม ที่ผ่านมาเป็นปัญหามากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเล็กๆ ในต่างจังหวัดที่หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน มีอาจารย์ไม่พอ ที่สำคัญเวลานี้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเต็มไปหมด เปิดเอง เรียนเอง บางแห่งมีคณบดีเรียนเป็นคนแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นด็อกเตอร์เกือบทั่วประเทศแล้ว และยังมีปัญหาอาจารย์รับจ้างคุมหลักสูตรอีก ยอมให้เอาชื่อไปใส่ และรับเงินค่าเช่าชื่อเป็นรายปี ทปอ. จึงต้องคิดให้มากกว่านี้.

ที่มา http://www.dailynews.co.th


 

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286