Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 ยอดสมัครครู ผช.เหลือ “1.8” หมื่นคน เหตุทยอย “สอบ-บรรจุ” ข้าราชการแล้ว คอมพ์ฮิตสุด – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » ยอดสมัครครู ผช.เหลือ “1.8” หมื่นคน เหตุทยอย “สอบ-บรรจุ” ข้าราชการแล้ว คอมพ์ฮิตสุด

ยอดสมัครครู ผช.เหลือ “1.8” หมื่นคน เหตุทยอย “สอบ-บรรจุ” ข้าราชการแล้ว คอมพ์ฮิตสุด

24 กุมภาพันธ์ 2016
870   0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดรับสมัคร 216 เขต 3,955 อัตรา ใน 64 กลุ่มสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว โดย สพท.ทั่วประเทศได้รายงานยอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 18,047 คน ใน 63 กลุ่มวิชา           “ยอดผู้สมัครครั้งนี้ถือว่าน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา ที่มีประมาณ 20,000 คน แต่ก็ถือว่าปกติ เพราะเป็นการสอบรับสมัครบุคลากรภายในที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาที่จะเข้ารับการคัดเลือก และต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งตัวเลขจะค่อยๆ ลดลง เพราะอาจสอบได้ไปคราวที่ผ่านมา โดย 5 อันดับกลุ่มวิชาที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุดเรียงตามลำดับมากไป หาน้อย คือ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และปฐมวัย” นายการุณกล่าว ทั้งนี้จะมีการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข วันที่ 12 มีนาคม และสอบภาค ค สัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคมนี้           นายการุณกล่าวต่อว่า สำหรับยอดผู้สมัครของแต่ละกลุ่มวิชา มีดังนี้ ภาษาไทย 365 อัตรา สมัคร 567 คน ภาษาอังกฤษ 445 อัตรา สมัคร 1,351 คน ภาษาจีน 88 อัตรา สมัคร 99 คน ภาษาญี่ปุ่น 16 อัตรา สมัคร 23 คน ภาษาเกาหลี 3 อัตรา สมัคร 2 คน ภาษาฝรั่งเศส 3 อัตรา สมัคร 2 คน ภาษาเวียดนาม 4 อัตรา สมัคร 4 คน ภาษาลาว 1 อัตรา สมัคร 1 คน คณิตศาสตร์ 397 อัตรา สมัคร 931 คน วิทยาศาสตร์ 205 อัตรา สมัคร 1,939 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 95 อัตรา สมัคร 522 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา สมัคร 10 คน เคมี 43 อัตรา สมัคร 89 คน ชีววิทยา 47 อัตรา สมัคร 164 คน ฟิสิกส์ 52 อัตรา สมัคร 100 คน           นายการุณกล่าวต่อว่า สังคมศึกษา 420 อัตรา สมัคร 2,480 คน สุขศึกษาและพลศึกษา 9 อัตรา สมัคร 54 คน พลศึกษา 254 อัตรา สมัคร 1,535 คน สุขศึกษา 25 อัตรา สมัคร 84 คน ศิลปศึกษา 96 อัตรา สมัคร 244 คน ศิลปกรรม 2 อัตรา สมัคร 2 คน จิตรกรรม 2 อัตรา สมัคร 7 คน ทัศนศิลป์ 11 อัตรา สมัคร 13 คน นาฏศิลป์ 87 อัตรา สมัคร 220 คน ดนตรี 65 อัตรา สมัคร 155 คน ดนตรีสากล 47 อัตรา สมัคร 80 คน ดนตรีไทย 24 อัตรา สมัคร 49 คน ดนตรีพื้นเมือง 2 อัตรา สมัคร 2 คน ดุริยางคศิลป์ 4 อัตรา สมัคร 5 คน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 อัตรา สมัคร 81 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 56 อัตรา สมัคร 339 คน ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา สมัคร 1 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 อัตรา สมัคร 10 คน           เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 อัตรา สมัคร 4 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา สมัคร 4 คน วิศวกรรมอุตสาหการ1 อัตรา สมัคร 1 คน วัสดุศาสตร์ 1 อัตรา สมัคร 2 คน เกษตรกรรม 66 อัตรา สมัคร 417 คน คหกรรม 61 อัตรา สมัคร 238 คน งานช่าง 5 อัตรา สมัคร 13 คน การเงิน/บัญชี 47 อัตรา สมัคร 242 คน การเงินการธนาคาร 1 อัตรา สมัคร 3 คน บริหารธุรกิจ 10 อัตรา สมัคร 106 คน ธุรกิจศึกษา 2 อัตรา สมัคร 4 สมัครด่วนคน การจัดการทั่วไป 18 อัตรา สมัคร 116 คน การตลาด 1 อัตรา สมัคร 2 คน บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา สมัคร 3 คน คอมพิวเตอร์ 296 อัตรา สมัคร 2,926 คน สารสนเทศทั่วไป 2 อัตรา สมัคร 3 คน           นายการุณกล่าวด้วยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา สมัคร 1 คน ปฐมวัย 255 อัตรา สมัคร 1,298 คน ประถมศึกษา 126 อัตรา สมัคร 404 คน เทคโนโลยีการศึกษา 31 อัตรา สมัคร 161 คน วัดและประเมินผลการศึกษา 10 อัตรา สมัคร 27 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 36 อัตรา สมัคร 75 คน วารสารศาสตร์ 1 อัตรา สมัคร 3 คน แนะแนว 17 อัตรา สมัคร 26 คน บรรณารักษ์ 30 อัตรา สมัคร 109 คน โสตทัศนศึกษา 8 อัตรา สมัคร 19 คน การศึกษาพิเศษ 21 อัตรา สมัคร 148 คน กายภาพบำบัด 4 อัตรา สมัคร 2 คน กิจกรรมบำบัด 2 อัตรา ไม่มีผู้สมัคร ช่างทองหลวง 1 อัตรา สมัคร 1 คน และกลุ่มสาขาฯ ทางสังคมศาสตร์ 27 อัตรา สมัคร 571 คน ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 25 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

อ่านต่อได้ที่: มติชน

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286