Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 คุรุสภาคลอดตั๋วครูตลอดชีพ-ยืดต่ออายุ – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » คุรุสภาคลอดตั๋วครูตลอดชีพ-ยืดต่ออายุ

คุรุสภาคลอดตั๋วครูตลอดชีพ-ยืดต่ออายุ

1 มีนาคม 2016
1355   0

คุรุสภาคลอดตั๋วครูตลอดชีพ-ยืดต่ออายุ | เดลินิวส์
„วันนี้(29ก.พ.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา มีมติเห็นชอบให้ขยายการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกไปอีก 6 เดือน สำหรับครูประมาณ 3,000 คน ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ แต่ไม่มาดำเนินการต่ออายุจนทำให้เลยระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการจัดทำประกาศกำหนดเวลาใหม่ต่อไป ส่วนผู้ที่เป็นครูก่อนปี 2546 ซึ่งมีการประกาศให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปี 2547 ครูกลุ่มนี้สามารถเป็นครูได้โดยอัตโนมัติ แต่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตฯเช่นกัน ซึ่งคุรุสภาเปิดให้ขอใบอนุญาตฯได้ถึงปี 2549 แต่ครูเหล่านี้ก็ไม่มาดำเนินการ โดยกรณีนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้เข้าสู่กระบวนการเริ่มนับหนึ่ง ในการเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ แต่หากครูคนไหนเหลืออายุราชการอีก 1-2 ปี ก็ให้ใช้ใบอนุญาตปฎิบัติการสอนชั่วคราวแทน “ที่ผ่านมาข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กำหนดให้ครูต้องต่อใบอนุญาตฯภายใน 180 วัน ก่อนใบอนุญาตฯจะหมดอายุ แต่ไม่มีแนวปฎิบัติว่า หากครูไม่มาต่ออายุใบอนุญาตฯ จะแก้ปัญหาอย่างไร อีกทั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ก็ไม่สามารถผ่อนผันให้ได้ เพราะกลัวติดขัดในข้อกฎหมาย ดังนั้น เมื่อบอร์ดคุรุสภามีมติขยายเวลาให้ก็ขอให้ครูรีบมาดำเนินการอย่านิ่งเฉย เพราะการมีใบอนุญาตฯจะเชื่อมโยงไปถึงการขอมีวิทยฐานะและการเลื่อนตำแหน่งทาง วิชาชีพต่างๆ อย่างไรก็ตามคุรุสภาจะไปแก้ไขข้อบังคับในเรื่องนี้ เพื่อให้ กมว.ทำงานได้โดยไม่ขัดกฎหมาย” รองปลัด ศธ.กล่าว  ดร.ชัยยศ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ ตามที่คุรุสภาเสนอให้มีใบอนุญาตฯตลอดชีพ สำหรับครูที่มาขอต่อใบอนุญาตฯครั้งที่ 3 จากเดิมต้องต่อทุก 5 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์ทางวิชาชีพเชี่ยวชาญแล้ว แต่ในกรณีที่ครูลาออกไปประกอบอาชีพอื่น และขอกลับเข้าสู่วิชาชีพครูใหม่ จะไม่สามารถใช้ใบ อนุญาตฯตลอดชีพได้ ซึ่งครูต้องเริ่มนับหนึ่ง เพื่อเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตฯใหม่.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/382766

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286