Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 ศธ.รื้อเกณฑ์คัด ผอ.-รอง ผอ.ร.ร.ใหม่ไต่ระดับเริ่ม ร.ร.ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » ศธ.รื้อเกณฑ์คัด ผอ.-รอง ผอ.ร.ร.ใหม่ไต่ระดับเริ่ม ร.ร.ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่

ศธ.รื้อเกณฑ์คัด ผอ.-รอง ผอ.ร.ร.ใหม่ไต่ระดับเริ่ม ร.ร.ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่

2 มีนาคม 2016
1493   0

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ นโยบายของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้ผู้ที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ควรผ่านประสบการณ์ของการบริหารสถานศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็ก ก่อนจะขยับมาในโรงเรียนขนาดกลาง และสุดท้ายคือโรงเรียนขนาดใหญ่ ดังนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ.จึงต้องไปคิดเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งว่า ถ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ควรต้องมีมาตรฐานตำแหน่งอย่างไร ทั้งนี้ มาตรฐานตำแหน่งในปัจจุบันกำหนดให้เรียกว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียน” เท่ากันหมด แต่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะไปศึกษาโดยอิงกับกฎหมายเก่าที่กำหนดมาตรฐานและเรียกชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เรียกว่า “ครูใหญ่” โรงเรียนขนาดกลาง เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” แต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เรียกว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียน” เช่นนี้จึงต้องเปรียบเทียบ อาทิ หากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กจะได้เงินประจำตำแหน่งเท่าไร หรือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ควรจะได้รับเงินประจำตำแหน่งจำนวนเท่าไร นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในการปรับเกณฑ์คำนึงถึงผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการในปัจจุบันด้วย โดยตามหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งปัจจุบันกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในลักษณะที่เปิดกว้าง คือ ให้ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ซึ่งเท่ากับว่า หากจบปริญญาตรี เมื่อเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี และทำงานอีก 6 ปี ก็สามารถสอบเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ กรณีจบปริญญาโท จะใช้เวลารวม 6 ปี แต่กรณีจบปริญญาเอกก็จะใช้เวลา 4 ปี แต่มาตรฐานตำแหน่งใหม่ยังอยู่ระหว่างจัดทำ “เพราะตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการต้องการให้ไล่ไปตามลำดับตำแหน่ง โดยอยากให้เป็นรองผอ.โรงเรียนมาก่อนด้วย และรองผอ.โรงเรียนเวลาจะขึ้นก็ต้องไล่ตามลำดับขนาดโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง และถ้าจะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ ผมจะเร่งให้จัดทำร่างดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก. ค.ศ.) วิสามัญฯ วันที่ 11 มีนาคม และเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 18 มีนาคม” นายพินิจศักดิ์ กล่าว   ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.komchadluek.net/

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286