Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 โยกย้าย ผอ-รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 317 ราย – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » โยกย้าย ผอ-รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 317 ราย

โยกย้าย ผอ-รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 317 ราย

18 มีนาคม 2016
962   0

โยกย้าย ผอ-รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 317 ราย | เดลินิวส์
„วันนี้( 18 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เสนอแต่งตั้งและย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) จำนวน 21 ราย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้ นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) เป็นผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สุโขทัย เขต1 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)เป็นผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ. สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เป็นผอ.สพม.เขต 33 (บุรีรัมย์) นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เป็นผอ.สพม.เขต 33 (สุรินทร์) นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็น ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นายกิตติพศ พลพิลา ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็น ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็น ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ภูเก็ต นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และนายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนเป็นผอ.สพท.จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายทวีศิลป์ สารแสน ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ รวมทั้งยังได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายรองผอ.สพท.อีก 296 ราย แบ่งเป็นรองผอ.สพป. 226 ราย และรองผอ.สพม. 70 ราย เพื่อเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ “ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย) ซึ่งคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตร และบุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ จำนวน 30,000 บาท โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายขอตั้งงบประมาณค่าจัดการศพขั้นต้นไว้เป็นการล่วงหน้า และให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายที่ไม่อยู่ในวัยทำงานเข้ารับราชการเมื่อมีคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้ครอบครัวละ 1 คน โดยให้แจ้งความประสงค์ภายใน 1 ปี”รมว.ศธ.กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/386471

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286