สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

– เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

   ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

– รับทราบผลการจัดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

อ่าน ต่อ  http://www.otepc.go.th/index.php/news/51-2012-10-01-02-25-46/2-5/1680-9-2559-12-2559