ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพ 2559 “ต่อใบอนุญาตฯต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ให้ได้ใบอนุญาตฯตลอดชีพ”

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 “ต่อใบอนุญาตฯต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ให้ได้ใบอนุญาตฯตลอดชีพ”

อ่านเพิ่มเติม  คลิกดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th

คู่มือสอบผู้บริหาร_หลักสูตรใหม่

คู่มือสอบผู้บริหาร_หลักสูตรใหม่%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96 %e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3_%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%82

ข้อสอบ เทคนิกการบริหาร59

ข้อสอบ เทคนิกการบริหาร59%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a359 %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a359