ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพ 2559 “ต่อใบอนุญาตฯต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ให้ได้ใบอนุญาตฯตลอดชีพ”

ธันวาคม 13, 2016 7:57 am โดย admin
0
698

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 “ต่อใบอนุญาตฯต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ให้ได้ใบอนุญาตฯตลอดชีพ”

อ่านเพิ่มเติม  คลิกดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th
แสดงความคิดเห็น