Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 “ครูคืนถิ่น”ได้เข้าสัมภาษณ์กว่า5พันคน. – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » “ครูคืนถิ่น”ได้เข้าสัมภาษณ์กว่า5พันคน.

“ครูคืนถิ่น”ได้เข้าสัมภาษณ์กว่า5พันคน.

16 พฤษภาคม 2017
718   0

(15พ.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ. ) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560 นั้น สกอ.ได้ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วจำนวน 5,470 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น12,537 คน โดยจะรับเข้าโครงการได้ 5,100 คน สำหรับการสัมภาษณ์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่จังหวัดภูมิลำเนาของแต่ละคนในวันที่ 21 พ.ค.นี้ โดยเน้นทักษะการบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 9 มิ.ย.2560

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ผ่านการสอบเข้าโครงการฯปีนี้กับปี 2559 ถือว่าปีนี้ดีขึ้น ที่สำคัญปีนี้คนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจมาก ดูจากคะแนนสอบข้อเขียนที่ทำได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่งคะแนนข้อเขียนนี้จะคิดเป็นสัดส่วน 70% และ คะแนนสัมภาษณ์ 30 % ดังนั้น ขอให้ทุกคนตั้งใจสอบสัมภาษณ์ด้วย สำหรับจังหวัดที่มีผู้สอบสัมภาษณ์มากที่สุด 5อันดับ คือ นครราชสีมา 211 คน ขอนแก่น 159 คน ศรีสะเกษ 158 คน สุรินทร์ 157 คน และเชียงใหม่ 144 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สอบสัมภาษณ์น้อยที่สุด 5 อันดับ คือ ภูเก็ต 15 คนระนอง 17 คน สมุทรสงคราม 21 คน สมุทรสาคร 21 คน และตราด 21 คน …

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/573990

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286