Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 สถานี ก.ค.ศ. ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » สถานี ก.ค.ศ. ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

สถานี ก.ค.ศ. ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

7 พฤษภาคม 2018
500   0

สถานี ก.ค.ศ.

ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน วันนี้ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอดนั้น ล่าสุด นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเรื่องหนึ่งได้แนะนำให้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่รับเงินที่ธนาคารออมสินส่งคืนให้ตามโครงการที่ 2 – 7 เพื่อใช้การพัฒนาสมาชิกและกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จำนวนร้อยละ 0.5 – 1 เปลี่ยนเป็นให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ประชุมร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อเจรจาถึงข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. บัดนี้ ผมได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่า ในวันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน จะจัดพิธีลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

“ให้ยกเลิกเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงเดิมที่กำหนดให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อใช้ในการพัฒนาสมาชิก และกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในอัตราและระยะเวลาที่กำหนด ตามแต่ละโครงการ และให้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ที่ได้กู้ยืมในแต่ละโครงการในอัตรา 0.5 – 1 โดยจะมีผลในเดือนถัดจากเดือนที่บันทึกข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ (มิถุนายน 2561)”

ในวันนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย และโครงการดี ๆ จากท่านรัฐมนตรีฯ แบบนี้จะมีออกมาให้ครูทุกท่านได้ชื่นใจอีก และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในวันนี้ด้วยครับ

สำหรับในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ที่ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อให้ครูกู้ยืมสำหรับชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนได้อนุมัติให้กู้ยืมได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยกำหนดให้ยื่นคำขอกู้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอกู้แล้ว แต่ยังมีข้าราชการครูที่ยังมีความต้องการกู้ยืมอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพื่อพิจารณาการกู้ยืมในรอบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : สถานี ก.ค.ศ. ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  (ช.พ.ส.) ครั้งที่ 1 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการครู ระหว่าง สกสค. กับธนาคารออมสิน โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเดิม ที่กำหนดให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินสนับสนุนให้กับ สกสค. ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดตามแต่ละโครงการ ซึ่งธนาคารให้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสมาชิก และกิจการ ช.พ.ค. รวมทั้งชำระหนี้ค้างแทนสมาชิก ช.พ.ค.ที่ไม่สามารถชำระเงินงวดให้กับธนาคารเกิน 3 เดือนติดต่อกันได้ ซึ่งจากนี้ สกสค. จะไม่รับเงินสนับสนุนดังกล่าว แต่ให้ธนาคารนำเงินสนับสนุนไปลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ที่ได้กู้เงินตามโครงการนั้น ๆ โดยมีผลบังคับใช้ทันที

“เรามีหนี้ค้างชำระกับธนาคารออมสินอยู่ประมาณ 4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการ ช.พ.ค. ในอดีตนั้นเคยได้ค่าบริหารจัดการจำนวนร้อยละ 0.5-1 แล้วแต่โครงการ แต่วันนี้เราตกลงกันว่า สกสค. เป็นหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการครูอยู่แล้ว คนทำงานก็ได้เงินเดือนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรับเงินค่าบริหารจัดการในส่วนนี้”

ดังนั้น ข้อตกลงร่วมกันใหม่ในครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่าธนาคารออมสินจะลดหนี้ให้ครูที่เป็นลูกหนี้ที่ดีจำนวนกว่าร้อยละ 90 ทันทีแล้วแต่โครงการ ซึ่งจะทำให้ครูเหล่านี้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น สำหรับกรณีที่ครูไม่อยากลดดอกเบี้ย ก็สามารถนำเงินตรงนี้ไปลดเงินต้นได้ ซึ่งหากเราไม่ทำแบบนี้ หนี้เสียจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดธนาคารออมสินจะอยู่ไม่ได้ เมื่อธนาคารออมสินอยู่ไม่ได้ต่อไปก็จะไม่มีใครมาให้กู้ วันนี้ถึงแม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ แต่ก็เป็นจุดที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวินัยทางการเงินของครูได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา รมว.ศึกษาธิการได้เร่งรัดมาโดยตลอด เพื่อให้ครูทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ในส่วนของวันนี้นอกจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้ว ยังมีเรื่องที่ผูกพันกันอีกเรื่อง คือ จะไม่มีการหักหนี้ไตรมาสอีกแล้ว เนื่องจากทาง สกสค. ไม่ได้รับเงินสนับสนุนในการบริการจัดการตรงนี้ โดยตนเห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ครูมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะการที่หักหนี้ไตรมาสนั้น เป็นเหมือนการประคับประคองกันหรือเรียกว่าเพื่อนชำระหนี้แทนให้ ตลอดจนในโอกาสต่อไปจะมีการพูดคุยหารือกับธนาคารออมสินเรื่องการทำประกัน ที่จะต้องให้ครูได้รับประโยชน์มากที่สุด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ผู้กู้เงินที่จะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยในอัตราข้างต้นจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะหนี้ปกติ หรือเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และชำระดอกเบี้ยที่ตั้งพักทั้งหมด หรือผู้กู้เข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากมีเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยน้อยกว่าร้อยละ 100 เมื่อครบระยะเวลาผ่อนปรนแล้วจะสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ และชำระดอกเบี้ยที่ตั้งพักทั้งหมด โดยผู้กู้เงินสามารถเลือกแนวทางการจ่ายเงินรายเดือนได้ 2 แนวทาง คือ

        แนวทางที่ 1 นำดอกเบี้ยที่ลดลงในแต่ละเดือนไปชำระเงินต้น โดยจ่ายเงินชำระหนี้รายเดือนเท่าเดิมแต่จะมีผลทำให้ระยะเวลาชำระหนี้หมดเร็วขึ้น
        แนวทางที่ 2 นำดอกเบี้ยที่ลดลงไปลดการชำระหนี้รายเดือน ซึ่งจะทำให้จ่ายเงินชำระหนี้รายเดือนลดลงจากเดิม แต่ระยะเวลาชำระหนี้ยังคงเท่าเดิม แนวทางนี้ผู้กู้ต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารออมสินสาขาที่ผู้กู้จ่ายเงินชำระหนี้รายเดือน

สำหรับเม็ดเงินที่ธนาคารออมสินเคยจัดสรรเพื่อสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการ ช.พ.ค. เดือนละประมาณ 200 ล้านบาท จะเปลี่ยนไปเข้าบัญชีครูและบุคลากรทางการศึกษาแทน รวมแล้วปีละ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ฝากถึงครูที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนด ขอให้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งโครงการและมาตรการนี้เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการและธนาคารออมสินมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะสร้างวินัยทางการเงินและตอบแทนครูดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้อย่างยั่งยืนต่อไป


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

พบกันหลากหลายช่องทาง

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

“ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ.”

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

“ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ.”

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

“ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร.”

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286