Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 กกศ.ไฟเขียวเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมฯครบทุกจังหวัด – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » กกศ.ไฟเขียวเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมฯครบทุกจังหวัด

กกศ.ไฟเขียวเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมฯครบทุกจังหวัด

10 พฤษภาคม 2018
203   0

สภาการศึกษาเคาะกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไฟเขียวให้มี สพม.ทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯมี 2เขตพื้นที่ พร้อมนำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ระยอง ศรีสะเกษ วันนี้ (10 พ.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา(กกศ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบใหญ่ของประเทศ ครอบคลุมการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายสร้างคนไทย 4.0 แต่มีความเป็นไทย เด็กต้องรักชาติ รู้หน้าที่ มีจิตอาสา เน้นครูเป็นเรื่องสำคัญ เพราะระบบการศึกษาดีไม่ได้ถ้าครูไม่ปรับทัศนคติตัวเอง ครูไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว แต่มีหน้าที่ในการออกแบบการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนทุกคนดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและประเทศชาติ ไม่ใช่สอนแบบเหมาโหล ทั้งนี้ จะเสนอกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อประกาศใช้ และให้องค์กรหลักต่างๆทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไปจัดทำกรอบมาตรฐานของตนเองให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า กกศ.ได้เห็นชอบการเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ให้ครบทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 เขต โดยกรุงเทพฯ มี 2 เขต เนื่องจากมีโรงเรียนและเด็กมัธยมศึกษาจำนวนมาก ดังนั้น สพม.จะมีทั้งหมด 78 เขต จากเดิมที่มี 42 เขต นอกจากนี้ที่ประชุมยังชอบการกำหนดเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มนำร่อง 2 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง ซึ่งมีรายได้ประชากรต่อหัวสูงสุดของประเทศและการศึกษาดีที่สุด และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีรายได้ประชากรต่อหัวและการศึกษาอยู่ในอันดับท้ายๆของประเทศ โดยให้แต่ละจังหวัดสร้างนวัตกรรมที่เหมาะกับบริบทของตนเอง เป็นแนวคิดใหม่ พัฒนาโรงเรียนใน 2 จังหวัด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ กว่า 20 เครือข่าย และเก็บข้อมูลทำวิจัยควบคู่ไปด้วย.

——————————————-
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เดลินิวส์

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286