Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 ข่าวที่ 152/2561 ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » ข่าวที่ 152/2561 ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

ข่าวที่ 152/2561 ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

24 พฤษภาคม 2018
457   0

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 256ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 3 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย ดังนี้

เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 ดังนี้

1) นางปานทอง ยั่งยืน  โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป.ยโสธร เขต 2
2) นางรัชดาภรณ์ สูงสุด  โรงเรียนวนาสวรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3) นางประยงค์ สายะสมิต  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 ดังนี้

1) นายปรีชา มากมณี  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12
2) นายพิชัย บุษรารัตน์  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12
3) นายอาคม มากมีทรัพย์  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
4) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
5) นายบุญทวน บัวจันทร์  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2
6) นายสมสุข เพชรกาญจน์  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) สพป.สงขลา เขต 2

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286