Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 “คุรุสภา” เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » “คุรุสภา” เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

“คุรุสภา” เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

15 สิงหาคม 2018
692   0

วันนี้ (14 ส.ค.) ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่า ในวันที่  15 ส.ค.นี้ ตนได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบมาหารือ เพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการจัดสอบ โดยหลักการจะให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยผลิต เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะรู้รายละเอียดว่าควรประเมินอะไร และประเมินอย่างไร  คาดว่าภายใน  1-2 เดือนนี้ จะได้กรอบแนวทางการจัดสอบ และภายในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้ในปี 2563

“ ส่วนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นั้น ต่อไปจะปรับ ให้ครูนำชั่วโมงการอบรมพัฒนาตัวเองมาใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาตฯ  โดยภายใน 5 ปี ครูจะต้องมีชั่วโมงพัฒนาตัวเองประมาณ 60-100 ชั่วโมง จากปัจจุบันที่นับเป็นจำนวนกิจกรรม  ซึ่งครูสามารถใช้ชั่วโมงอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาใช้ประกอบการพิจารณาได้”นายสมศักดิ์ กล่าวและว่า  นอกจากนี้คุรุสภา เตรียมการปรับแก้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญา เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรองปริญญา จากเดิมจะดูกระบวนการผลิต  มาเป็นพิจารณาจากโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด นักศึกษาที่จบ ถึงจะมีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ  ทั้งนี้ โดยปกติมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในทุก ๆ  5 ปี อยู่แล้ว หากคุรุสภามีการปรับมาตรฐานใหม่ มหาวิทยาลัยก็จะต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุรุสภา เชื่อว่าแนวทางนี้จะไม่มีปัญหา และจะสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพมาสอนเด็กได้แน่นอน….


อ่านต่อที่ : เดลินิวส์

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286