Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก

นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก

20 มกราคม 2019
270   0

นายกฯ ย้ำ ทุกหน่วยงานร่วม ศธ. บูรณาการจัดการศึกษา พร้อมดึงประเด็นยกระดับคะแนน PISA-O-Net เป็นโจทย์ในการพัฒนาเด็ก ขณะที่ สพฐ. ทำหนังสือแจ้งครูวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง พร้อมจ่อแจ้งเพิ่มสถานศึกษากรณีปัญหาฝุ่นละอองให้ครูประจำชั้น คอยดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวใกล้ชิด

วันนี้ (18 ม.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2562 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า นายกฯ ได้เน้นย้ำเรื่องของการศึกษา โดยให้ทุกหน่วยงานเสนอความเห็นว่าต้องการให้ ศธ. เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจเรื่องใดบ้าง และให้บูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอให้ ศธ. เร่งปลูกฝังเด็กในวัยเรียนเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องปัญหาขยะ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ นายกฯกำชับให้ ศธ. เร่งการพัฒนาศักยภาพเด็กในการก้าวสู่สากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษควรเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารได้ ยังมีการพัฒนาการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรม (Coding) ที่จะสอนพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น

“นายกฯ มีความห่วงใยกรณีมีข้อมูลในโซเชียลมีเดีย ว่า มีการค้นพบเด็กที่ผู้ปกครอง มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ขอให้ทุกหน่วยงานลงไปช่วยกันดูแลเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อ พร้อมกันนี้มอบหมายให้ ศธ. เร่งยกระดับการทดสอบระดับนานาชาติ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ พิซ่า (PISA) ของประเทศไทยให้อยู่ในลำดับที่สูงขึ้นเนื่องจากคะแนน PISA เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการลงทุนของประเทศ รวมถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนร่วมกันนำเรื่องดังกล่าวเป็นโจทย์ในการสนับสนุน ศธ. ที่จะพัฒนาเด็กให้ได้ตามเป้าหมาย” ดร.บุญรักษ์ กล่าว

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในส่วนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้มีประกาศเป็นทางการ แต่ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ข่าวสารใกล้ชิด และดูว่าที่ตั้งของโรงเรียนจุดที่เกิดวิกฤตหรือไม่ รวมถึงต้องให้ความรู้แก่นักเรียนในการสังเกตตัวเองหากกรณีเกิดอาการแพ้จากฝุ่นเป็นอย่างไร ทั้งนี้ จะได้แจ้งเพิ่มเติมขอให้ครูประจำชั้น เอาใจใส่ ติดตามดูแลเด็กเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวและมีการติดต่อประสานกับแพทย์ โรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ส่วนเรื่องการประกาศให้ลด หรือ งดกิจกรรมกลางแจ้งนั้น หากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งอยู่หน้างานสามารถพิจารณาสั่งงดกิจกรรม ลดกิจกรรม หรือเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ทันที

“ในส่วนเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนั้น นายกฯ ย้ำว่า ข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ก็ขอให้ทำความเข้าใจแก่ประชาชนอยากให้ข้าราชการ ครูอาจารย์ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่มีข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้ย้ำถึงการวางตัวช่วงเลือกตั้ง เพราะยังไม่มีภารกิจ แต่สำหรับ สพฐ. ซึ่งมีบุคลากรครูกว่า 4 แสนคน ผมได้ออกหนังสือซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแจ้งการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการ โดยย้ำเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองต้องทำเช่นไรด้วย ส่วนประเด็นที่มีการเรียกร้องให้เลื่อนวันสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT มาเป็นกำหนดเดิมคือ 23-26 ก.พ. 2562 หากมีการเลือกตั้งออกไปนั้น เรื่องนี้นายกฯไม่ได้มีการสอบถาม แต่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายแล้วว่าหากมีการประกาศเลื่อนเลือกตั้งก็ให้คืนวันสอบแก่นักเรียน แต่ให้รอจนกว่าจะมีความชัดเจน” ดร.บุญรักษ์ กล่าว

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9620000006289

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286