Share


รวมข่าววิทยฐานะ ครู นักเรียน ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา2013

เพื่อข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ทางการศึกษา

[ หน้าบ้านพักครู | รวมข่าวการศึกษา | ตั้งกระทู้ใหม่ | สมัครสมาชิก ]

Share
ครูไทยมีหนี้เฉลี่ยคนละล้านบาท ศธ.ไฟเขียวเงินกู้ช่วยรายละ 2 แสน
Bp:: วัน / เวลาตั้งกระทู้ ::
28/06/2556 - 14:36:42 น.


ครูทั่วประเทศมีหนี้เฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาท รวมกว่า 4 แสนล้านบาท ศธ.ไฟเขียวงบ 500 ล้านบาท ให้ครูกู้คนละ 200,000 บาท กำหนดโควตา 2,500 คน ย้ำครูที่ได้สิทธิกู้ต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดี

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2556 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบและอนุมัติปล่อยกู้โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวงเงินกว่า 548 ล้านบาท โดยในส่วนนี้เป็นวงเงินให้ครูกู้ จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถกู้ได้ 2,500 คน คนละ 200,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนนี้เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ดังนั้นผู้ที่จะกู้ต้องมีหนี้อยู่ก่อนที่จะขอกู้ไม่ใช่ไม่มีหนี้เลยแต่มาขอกู้ 
       
       อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณารายละเอียดจะมีคณะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนฯประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา เพราะจะทราบว่าหนี้ไหนจำเป็นและสำคัญที่จะอนุมัติให้กู้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามา เพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อ
       
       ด้าน นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า สำหรับการปล่อยกู้ให้กับข้าราชการครูฯจะมีวงเงินสูงสุดรายละ 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 โดยการปล่อยกู้ให้เพื่อบรรเท่าช่วยเหลือครูที่มีหนี้สินให้สามารถจ่ายหนี้สินได้ซึ่งเงินจำนวน 2 แสนบาทจะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของครูไม่ได้โอนเงินดังกล่าวไปให้ครู แต่ครูต้องมาผ่อนชำระกับ ธ.ก.ส.แทน ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม อาทิ เป็นข้าราชการครูไม่น้อยกว่า 5 ปี มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน เป็นผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย เป็นต้น
       
       สำหรับสถานการณ์หนี้สินครูในปัจจุบันจากข้อมูลการสำรวจหนี้สินครูล่าสุด ปี 2555 พบว่าครูทั่วประเทศประมาณ 4 แสนกว่าราย มีหนี้สินเฉลี่ยรายละ 1 ล้านบาท รวมมีหนี้สินประมาณ 4 แสนกว่าล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของครูส่วนใหญ่แล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน แต่อาจจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีหนี้วิกฤตประมาณ 2,000 กว่าราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมาก

ที่มา : http://www.manager.co.th


<< มีทั้งหมด 0 ความคิดเห็น >>

ยังไม่มีผู้มาแสดงความคิดเห็น<< เพิ่มความคิดเห็น >>
* ข้อความ :   
* โดย :   
* อีเมล์ :   
เบอร์โทรศัพท์ :   
ไฟล์ประกอบ :   
รูปภาพประกอบ :   
Security Code :   
Audio Version
Reload Image
* กรอก Security Code :   
<< ตั้งรหัสผ่านสำหรับ แก้ไข/ลบ ความคิดเห็นของคุณ >>

:: โปรดกรอกรหัสผ่านที่ต้องการใช้ ในการแก้ไข/ลบ ความคิดเห็นที่ท่านได้โพสไว้ ::


[ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ]


พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ บ้านพักครู.คอม โดย : นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร (ครูเติก) Email : Spsterk@gmail.com Tel :