ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ บ้านพักครูดอทคอมเว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมการศึกษา ทิปเทคนิกสาระคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฟรี!" บ้านเมืองเรานั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปรกติ สุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี..หากอยู่ที่การส่งเสริมให้คนดี ให้ได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้.. "พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"


เนื้อหาในเว็บไซต์
  
จำหน่ายกลองยาว-สอน
เพื่อการศึกษา ไทย-อีสาน

089-8437961
.................... 


      

 กลุ่มสาระวิชา
เพิ่มเรื่อง
สาระเพิ่มเติม
 

ทุกท่านสามารถเพิ่มเรื่องได้
โดยง่ายตามสาระที่ถนัดและโปรด
ใช้คำที่สุภาพและควรบอกชื่อผู้
แต่งอ้างอิงถึงข้อมูลด้วยความ
เคารพครับ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ได้ที่นี่
หรือ ดาวน์โหลด >>ไฟล์รวมแบบฟอร์มคำขอกู้ที่สามารถ แก้ไข ปรับเปลี่ยนได คลิกที่นี่!!

 

1. การตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ และหลักฐานประกอบการกู้เงิน

2. แบบคำขอกู้ และรับรองสิทธิ (เอกสารหมายเลข 1)

3. หนังสือยินยอมให้หักเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ (เอกสารหมายเลข 2)

4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่หน่วยงานเดียวกัน  (เอกสารหมายเลข 3)

5. หนังสือ ยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้กู้  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 4)

6. หนังสือ ยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้ค้ำ ประกัน  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 5)

7. หนังสือ ยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน  สำหรับผู้ค้ำประกัน/ทายาทตามกฏหมาย  ยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยจ่ายเงินเดือน  (เอกสารหมายเลข 6)

8. หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สบทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคง  (เอกสารหมายเลข 7)

9. หนังสือ ยินนอมให้หักเงินเบี้ยประกันโครงการอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย  สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้อายุไม่เกิน 65 ปี  (เอกสารหมายเลข 8)

10. หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)  (เอกสารหมายเลข 9)

11. หนังสือ ยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้ค้ำประกัน) เพื่อนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค. / สกสค.จังหวัด  (เอกสารหมายเลข 10)

12. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้  (เอกสารหมายเลข 11)

13. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้  (เอกสารหมายเลข 12)

หรือ ดาวน์โหลด >>ไฟล์รวมแบบฟอร์มคำขอกู้ที่สามารถ แก้ไข ปรับเปลี่ยนได คลิกที่นี่!!

 

  

ลิ้งเพื่อนบ้าน

การนำโลโก้บ้านพักครูดอทคอม/แลกลิ้ง/เพื่อแปะในเว็บท่าน

ออกแบบเว็บไซต์ บ้านพักครู โดย : ครูเตริ์ก
webmaster : ส่ง e-mail มาหาผม--- >>>> ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร ( ครูเติร์ิก ) 085-7795316 <<<< ---